Kết quả tìm kiếm "cuộn dây hơi"

Kết quả tìm kiếm

Có 55 kết quả của từ khóa "cuộn dây hơi"

MÁY MÀI HƠI - DIE GRINDERS
MÁY MÀI HƠI - DIE GRINDERS

 MÁY MÀI HƠI - DIE GRINDERS
Model : DGL-38LS
Xuất xứ :Korea
Tốc đôi không tải : 25.000 r.p.m
Đầu kẹp : 3mm, 1/8 in
Trọng lượng : 0.92 kg Chuyên cung cấp các loại máy mài hơi, máy doa, Korea...

MÁY MÀI HƠI - DIE GRINDERS
MÁY MÀI HƠI - DIE GRINDERS

 MÁY MÀI HƠI - DIE GRINDERS
Model : DGM-38L
Xuất xứ :Korea
Tốc đôi không tải : 25.000 r.p.m
Đầu kẹp : 3mm
Trọng lượng : 0.64 kg Chuyên cung cấp các loại máy mài hơi, máy doa, Korea...

MÁY MÀI HƠI - DIE GRINDERS
MÁY MÀI HƠI - DIE GRINDERS

 MÁY MÀI HƠI - DIE GRINDERS
Model : DGM - 38S
Xuất xứ :Korea
Tốc đôi không tải : 25.000 r.p.m
Đầu kẹp : 3mm
Trọng lượng : 0.64 kg Chuyên cung cấp các loại máy mài hơi, máy doa, Korea...

MÁY MÀI HƠI - AIR MICRO GRINDER
MÁY MÀI HƠI - AIR MICRO GRINDER

 Maker: NITTO KOHKI - JAPAN Chuyên cung cấp các loại máy mại hơi dùng khí nén của hãng NITTO KOHKI - JAPAN...

MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS

 MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
Model : DAG - 100SP
Maker : Korea
Tốc độ không tải : 11.000 r.p.m
Đường kính đĩa mài/cắt tối đa : 100mm, 4 inch
Trọng lượng : 1.55 kg Chuyên cung cấp các loại máy mài hơi, máy doa, Korea...

MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS

 MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
Model : DAG - 100S
Maker : Korea
Tốc độ không tải : 11.000 r.p.m
Đường kính đĩa mài/cắt tối đa : 100mm, 4 inch
Trọng lượng : 1.55 kg Chuyên cung cấp các loại máy mài hơi, máy doa, Korea...

MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS

 MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
Model : DAG - 100LP
Maker : Korea
Tốc độ không tải : 11.000 r.p.m
Đường kính đĩa mài/cắt tối đa : 100mm, 4 inch
Trọng lượng : 1.55 kg Chuyên cung cấp các loại máy mài hơi, máy doa, Korea...

MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS

 MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
Model : DAG - 100LP
Maker : Korea
Tốc độ không tải : 11.000 r.p.m
Đường kính đĩa mài/cắt tối đa : 100mm, 4 inch
Trọng lượng : 1.55 kg Chuyên cung cấp các loại máy mài hơi, máy doa, Korea...

MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS

 MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
Model : DAG - 4SX
Maker : Korea
Tốc độ không tải : 12.000 r.p.m
Đường kính đĩa mài/cắt tối đa : 100mm, 4 inch
Trọng lượng : 1.44 kg Chuyên cung cấp các loại máy mài hơi, máy doa, Korea...

MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS

 MÁY MÀI HƠI - 4inch ANGLE GRINDERS
Model : DAG - 4SX-1
Maker : Korea
Tốc độ không tải : 12.000 r.p.m
Đường kính đĩa mài/cắt tối đa : 100mm, 4 inch
Trọng lượng : 1.5 kg Chuyên cung cấp các loại máy mài hơi, máy doa, Korea...


Tin tức

Online

Online Lượt truy cập